Regulament FideliK

Campanii promotionale de fidelizare pentru clientii www.kraftdele.ro


S.C. MAXROM S.R.L - .Regulament general al Campaniei de fidelizare clienti FideliK


Articolul 1. Organizatorul campaniilor

Art. 1.1. Campaniile promotionale, sunt organizate de SC MAXROM SRL, cu sediul social in Mun. Radauti, str. Simion Florea Marian, nr.3, Jud. Suceava, Romania, 720026, inregistrata la Registrul Comertului Suceava sub nr. J33/819/2006 CUI RO18783223, telefon: +40 752.176.296, denumita in cele ce urmeaza “kraftele.ro”.

Art. 1.2. Decizia de derulare a campaniilor promotionale conform regulilor din prezentul document este finala si obligatorie pentru toti partenerii kraftele.ro si este destinata tuturor clientilor. Regulamentul oficial este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile din Romania.

Art. 1.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricare din conditiile stabilite in prezentul regulament in perioada desfasurarii campaniilor, din motive intemeiate, dar nu inainte de a anunta publicul despre aceste modificari.

Articolul 2. Durata. Locul desfasurarii.

Art. 2.1. Campaniile promotionale de fidelizare a clientilor sunt valabile pentru toti clientii kraftele.ro

Art. 2.2.  Acordarea produselor aflate in promotie, este valabila pe o perioada nedeterminata.

 

Articolul 3. Modul de implementare a campaniei.

Art. 3.1. Pentru fiecare comanda achizitionata cu finalizare plata (comanda achitata de client si nereturnata) de catre client, kraftele.ro va oferi puncte de fidelizare in cuantum de 3% din valoarea comenzii. Valoarea punctului este de 1RON cu o valabilitate de 6 luni de la finalizarea comenzii. Valoare punctelor acumulate

Art. 3.2. In momentul in care clientul acumuleaza puncta vizibile in contul sau de “Creditele mele” le poate valorifica la urmatoarele comenzi in proportie de 20% din valoarea comenzii.

Art. 3.2. Daca o comanda efectuata platita si cu puncte FideliK se returneaza sau nu se finalizeaza punctele se vor pierde.

 

Art. 3.3 Punctele generate de o comanda nefinalizata se anuleaza.

 

Articolul 4. Produse participante la campanie

Art. 4.1. Toate produsele din site fac parte prezentei campanii.

 

Articolul 5. Dreptul si conditiile de participare

Art. 5.1. De aceste campanii beneficiaza orice persoana fizica avand domiciliul stabil atat in Romania cat si in alte state.

Art. 5.2. La achizitionarea unui produs care face obiectul acestei promotii, veti beneficia de acordarea de puncta Fidelik

Articolul 6. Limitarea Raspunderii

Organizatorul Campaniei nu isi asuma raspunderea, incluzand, dar fara a se limita la urmatoarele:

Art. 6.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara Campaniile.

Art. 6.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanii care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniilor.

Articolul 7. Taxe si impozite

Art. 7. Organizatorul campaniilor este raspunzator de plata taxelor sau obligatiilor financiare, conform prevederilor legale in vigoare. Prezentele campanii se desfasoara cu scopul stimularii vanzarilor.

Articolul 8. Litigii

Art. 8. Eventualele neintelegeri aparute intre organizator si participantii la Campaniile promotionale se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente, de pe raza teritoriala a Mun. Radauti.

Articolul 9. Intreruperea campaniei promotionale

Art. 9. Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe Campaniile promotionale sau de a modifica regulamentul si anexele acestuia, oricand pe parcursul desfasurarii acestora, dar nu inainte de a anunta publicul despre aceste modificari.